Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Sekvoje - největší stromy světa

Kolosální stromy obývají smíšený jehličnatý les jihozápadní Sierry Nevady. Na celém světě rostou obří sekvoje pouze na západních svazích Sierry Nevady ve výšce 1 500 až 2 100 m n. m. Největší sekvojové háje jsou v Redwood Mountain v Kings Canyon NP (12,5 km2, 15 800 sekvojí s kmenem silnějším než 30 cm) a v Giant Forest v Sequoia NP (7,3 km2, 8 400 takových stromů). Největší a nejstarší z nich dorůstají výšky 95 m a tloušťka kmene u základny dosahuje až 12 m.

Dva druhy sekvojí

Existují 2 druhy sekvojí. Sekvoj (redwood) a Obří sekvoj nebo přesněji Sekvojovec obrovský.

Obří sekvoje rostou přirozeně pouze na západních svazích Sierry Nevady, mají sloupovitý kmen, tlusté větve a skořicově hnědou kůru.

Sekvoje (redwood) rostou přirozeně pouze v úzkém pruhu podél pacifického pobřeží, tyto sekvoje jsou podobné běžným jehličnatým stromům, jsou štíhlejší.

Oba druhy mají v dospělosti vnitřní dřevo do červena zbarvené, ale liší se kvalitou – zatímco obří sekvoj má dřevo křehké, sekvoj z pobřeží má dřevo pružné.

„Většina stromů Sierry zemře na choroby, houby atd.“, napsal John Muir. „Ale nic nezraní velký strom, zdá se být nesmrtelný“. John Muir měl částečně pravdu.

Dřevo sekvoje

Chemikálie ve dřevu, která způsobuje červené zabarvení vnitřního dřeva a kůra poskytují odolnost vůči hmyzu a houbám. Hlavní příčinou zániku sekvojí je vyvrácení. Sekvoje nemají kůlový kořen. Namísto toho udržují rovnováhu na mělkém kořenovém systému, který proniká do půdy do hloubky ne větší než 1,5 m a může se rozprostírat až na ploše kruhu o průměru 71 m. Půdní vlhkost, poškození kořenů, silné větry a sněhová pokrývka mohou vést k vyvrácení sekvoje. Měkké křehké dřevo způsobuje, že se kmen po pádu přeláme. Tato příznačná křehkost byla pravděpodobně záchranou pro sekvoje. Uvažovalo se totiž o těžbě tohoto dřeva, ale kvůli snadné lámavosti nevykázalo úspěch. Dnes je většina obřích sekvojí chráněna státem nebo federálními zákony.

Dospělý strom vyprodukuje ročně kolem 2 000 šišek, z nich je asi půl milionu semen – které se rozšíří pouze když jsou šišky otevřeny. Šišky visí na stromech zelené a zavřené po více než 20 let. Veverky nebo nepatrné larvy brouka, který se do těchto šišek zavrtává, mohou způsobit rozšíření semen. Na rozdíl od svých severských příbuzných, kteří jedí semena borovic a jedlí, sekvojová veverka jí pouze měkkou tkáň zelených šupin sekvojových šišek. Způsobí to, že šišky uschnou, otevřou se a semena vypadnou.

Obří sekvoje se vyvíjely s požáry

Požár spotřebuje padlé uschlé kmeny a větve, které se nashromáždí v lesním podloží. Jejich popel vytváří úrodné lůžko pro semena a zvyšuje tak možnost přežití sekvojových semenáčů. Cyklické požáry zajišťují uvolnění semen a zúrodnění půdy. Také sterilizují půdu a vytvářejí v lese mýtiny, takže sluneční světlo může dosáhnout k semenáčům. Konečně, požár omezuje konkurenci ostatní vegetace a dává mladé obří sekvoji nejlepší start do života. Bez toho by druh přestal existovat.

Sekvoj General Sherman Tree

Tento obrovský strom stojí v Sequoia NP v části Giant Forest a je nazývána největším žijícím organismem na světě. Odhadované stáří 2 300 až 2 700 let, průměr kmene u základny je 11 m a výšku má 85 m, její největší větev má průměr 2,1 m. Na západ od Mississippi neroste žádný strom, který by byl silnější než nejsilnější větev této sekvoje.  Každý rok přidává General Sheman tolik dřeva, jaké by stačilo na 18 m vysoký strom obvyklých proporcí.