Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Národní park Yosemite

Yosemitský národní park se rozkládá v západní části pohoří Sierra Nevada v nadmořské výšce 610 - 3 997 m n. m. (Mt.Lyell). Park poskytuje tři hlavní přírodní pozoruhodnostialpinskou flóru a faunu, háje sekvojí obrovských a Yosemitské údolí. Rozloha parku je 3 080 km2.

Yosemite Valley je patrně světově nejproslulejší příklad údolí vytvarovaného ledovcem. Jeho vzdušné vodopády, strmé žulové stěny, kruhovité dómy a masivní monolity v kontrastu s mozaikou otevřených luk s pestrou škálou květin a kvetoucích keřů, dubových hájů a smíšených lesů, z něj dělají jedinečný přírodní výtvor.

Podívejte se na VIDEO, které pro návštěvníky připravila správa národního parku:

zdroj: youtube.com

V parku rostou duby černé, borovice ponderosa, cedry, jedle dougleska. Vegetační zóny jsou v parku zastoupeny od nížinné v západní části parku až po subalpinskou a alpinskou na východě.

Můžete zde spatřit 300 druhů ptáků a savců. Hojně se zde vyskytuje medvěd černý, sokol stěhovavý, ovce tlusotorohá, vysoká, pumy, velcí motýli Monarch. Medvěd grizzly bohužel vymizel ve 20. letech 20. století.

Trocha historie

Historie Yosemitu začala před 500 miliony let, když Sierra Nevada ležela pod hladinou předvěkého moře. Tenké vrstvy sedimentů se ukládaly na mořské dno, které bylo zvrásněno a vyzdviženo na mořskou hladinu. Současně roztavená hornina vyvěrala ze zemských hlubin, pomalu chladla mezi vrstvami sedimentů a utvořila žulu.

Yosemitské údolí je charakteristické kolmými stěnami a plochým dnem údolí. Jeho evoluce začala, když se alpinské ledovce o tloušťce několika set metrů pomalu sunuly kaňonem řeky Merced. Led se prořezával slabšími sekcemi nezpevněné žuly, vymílal a odíral skálu, ale zanechal neporušené tvrdší části jako El Capitan nebo Cathedral Rock.

Svědectví o přítomnosti lidí je z doby před 8 – 10 000 let, nedlouho poté, kdy ustoupil poslední ledovec. Yosemitské údolí bylo osídleno před 3 500 lety, kdy se zde usadili předchůdci dnešních Indiánů kmene Miwok. První běloši spatřili údolí roku 1833.

Dnešní park chrání mimo jiné tři hlavní sekvojové háje Tuolomne, Merced a Mariposa. Yosemitské údolí a háj Mariposa byly svěřeny Kalifornii federální vládou roku 1864 za účelem ochrany a tak se staly nejstaršími chráněnými parky. Národní park byl ustaven roku 1890. Od roku 1984 je na seznamu UNESCO.
Významnou osobou pro tuto oblast Sierry Nevady byl přírodovědec John Muir, který se zasloužil o záchranu zdejší unikátní přírody.

Co v Národním parku Yosemite navštívit?

Yosemite Falls – vodopád měří 739 m, je devětkrát vyšší než Niagara, je nejvyšší v USA a 2. nejvyšší na světě (nejvyšší Salto Angel 979 (807) metrů - Venezuela)

El Capitan - nejvyšší žulový monolit na světě zvaný, který svými 1 095 metry během sezóny každodenně potrápí řadu horolezců

Half Dome  - monumentální 1 450 m vysoký žulový útvar zvaný. Pod ním se nacházející vodopády Vernal a Nevada

Glacier Point – úžasná vyhlídka na celé údolí z ptačí perspektivy

Podívejte se na oficiální stránky Národního parku Yosemite

Stáhněte si oficiálního průvodce a mapy Národního parku Yosemite