Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Sacramento

Sacramento je od roku 1855 hlavní město Kalifornie v USA. Má přibližně půl milionu obyvatel a je 7. největším městem Kalifornie. Celá aglomerace je domovem pro více než 2 miliony Američanů.  Městem leží na stejnojmenné řece a se San Franciscem je spojeno průplavem. Nad řekou se klene most Tower Bridge.

Ve městě sídlí úřady i kalifornský guvernér.

Trocha historie

Sacramento bylo založeno roku 1839. Založil jej švýcarský přistěhovalec, podnikatel John Sutter. Svůj 20 000 hektarů velký pozemek pojmenoval New Helvetia (Nové Švýcarsko). Postupně přicházeli další přistěhovalci, kteří těžili především z výhodné polohy zemědělské úrodné oblasti v okolí města. Dodnes se zde daří obilí, ovoci a zelenině.

Největšího rozmachu dosáhlo město po roce 1848 během kalifornské zlaté horečky (Californian Golden Rush). Nacházela se zde i konečná stanice slavného Pony Expressu a transkontinentální železnice.

V roce 1947 zde byla založena Kalifornskou státní univerzita.

zdroj: youtube.com

Co vidět v Sacramentu?

Čtvrť Old Sacramento – kromě původní zástavby, zde najdete depo parníku, které sloužilo v 60. letech 19. století jako přístaviště lodí směřujících do San Francisca. Historii železnice na západním pobřeží vypráví expozice Železničního muzeua California State Railroad.

Kapitol - sídlo kalifornské vlády. Budova je navržena v neoklasicistním stylu architekty Ruebenem Clarkem a Minerem F. Butlerem. Stavba Kapitolu trvala 15 let. V 70. letech 20. století prošla kompletní renovaci. Budova je současně i muzeum politické a kulturní historie Kalifornie. Budova je přístupna veřejnosti.

Discovery Museum - uchovává památky na Staré Sacramento z dob jeho rozkvětu v 19. století.

Pevnost Sutter´s Fort – původní střed města. Bývala jednou z nejvýznamnějších a nejhustěji obydlených lokalit Kalifornie