Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Národní park Grand Canyon

Grand Canyon je 446 km dlouhá a až 1 600 m hluboká a 6 až 30 km široká průrva, kterou vyhloubila řeka Colorado. Řeka a její přítoky formovaly kaňon miliony let do vrstev Coloradské plošiny.
Kaňon tvoří podstatnou část Národního parku Grand Canyon, jednoho z prvních národních parků založených v USA.

Trocha historie

V 1. století se v této oblasti objevují indiáni Anasazi. Pravděpodobně vyčerpání přírodních zdrojů a vnitřní spory vedly indiány Anasazi ve 13. století k přesídlení do oblasti Rio Grande a Little Colorado. Poslední původní obyvatelé, kteří se přistěhovali do Grand Canyonu, byli na začátku 15. století Navajové a indiáni Dino (příbuzní Apachů). Španěl García López de Cárdenas v roce 1540 byl prvním Evropanem, který se zmínil o existenci Velkého kaňonu. V 60. letech 19. století se stal důležitou postavou pro zdejší oblast major americké armády         a geolog John Wesley Powell, který zde vedl geologické výzkumy a oblast pro lidstvo v podstatě objevil. 

Jedním z hlavních zastánců založení tohoto parku, k ochraně zdejší krajiny, byl prezident Theodore Roosevelt.
Turistický ruch se začal rozvíjet na přelomu 19. a 20. století. Národním parkem je tato oblast od roku 1919  a od roku 1979 je zapsán na listině UNESCO pro jeho výjimečné přírodní a kulturní charakteristiky.

Podívejte se na dokument Grand Canyon z dílny National Geographic 

zdroj: youtube.com

Geologické vrstvy

Grand Canyon je příkladem eroze. Vodní eroze řekou a dále eroze podporované deštěm a sněhem. Horní hrana jižního útesu je v nadmořské výšce 2 100 m n. m., severního útesu v 2 400 m n. m., dno je ve výšce 400 m n. m. Převýšení stěn je tedy 1 700 až 2 000 metrů.

Grand Canyon představuje řez téměř jednou polovinou geologické minulosti země. V jednotlivých vrstvách jsou erozí obnaženy zkameněliny rostlin a živočichů, tedy fosilie. Shora dolů obsahuje kaňon 12 různých geologických vrstev, které dokládají změny v klimatu, střídání moří, říčních tolů a pouští v průběhu času.

1. vrstva – je z Kaibabského, žlutohnědého vápence s velkým obsahem fosilií

2. vrstva – byla utvářena vápenatými usazeninami pocházejícími ze živočichů, žijících v moři, které pokrývalo toto území před 245 až 260 miliony let

3. vrstva – je z bílého pískovce a je pozůstatkem pouště, která zde převládala před 260 miliony let. Krajinu tehdy pokrývaly obrovské písečné duny. Když celou oblast pokrylo moře, byly duny postupně stlačovány mořskými usazeninami a daly tak vzniknout pískovci

4. vrstva – červené zabarvení, formována před 270 miliony let nánosy bahna a naplavenin líně tekoucí pravěké řeky a její delty

5. vrstva – byla tvořena usazeninami písku a bahna před 300 miliony let, v pobřežních mořských terasách a říčních tocích

6. vrstva – vytváří neporušený útes z červeného vápence. Pochází z vápenatých pozůstatků žijících v tropickém moři, které pokrývalo západ před 340 miliony lety, vrstva obsahuje fosilie

7. vrstva – je z vápence purpurového zabarvení, byla vytvořena před 375 miliony let rovněž jako vápenaté pozůstatky mořských živočichů

8. vrstva – je rovněž z vápencových usazenin, pocházejících z mořských živočichů a její stáří je 520 milionů. Obsahuje fosilie

9. vrstva – je tvořena vrstevnatou skálou, která je pozůstatkem bláta a kalu, který za sebou nechávalo moře, postupně se přemísťující východním směrem před 540 miliony let. Tato vrstevnatá skála je důkazem hluboké chladné vody

10. vrstva – je z tmavě hnědého pískovce a je pravěkou pláží, starou 560 milionů let

11. vrstva – je z břidlice a vznikala před 1,7 miliardami let při vrásnění obrovských hřebenů, následkem kolize dvou kontinentálních ker

12. vrstva - je z pruhů růžové žuly, která proniká černou břidlicí jako ztuhlé pozůstatky kdysi roztavené horniny

Řeka Colorado

V překladu slovo Colorado značí barevná, míněno červená a hnědá, podle barvy kalu unášeného proudem. Řeka vyvěrá ve Skalistých horách ve výšce 3 050 m n. m., má délku 2 373 km, ústí do Kalifornského zálivu, odvodňuje 621 000 km2, po cestě vytváří 365 peřejí, z toho 70 jich je v GC.

Řeka je nyní regulována přehradou Glen Canyon Dam z roku 1965 u města Page (hráz vysoká 216 m), vytvářející tak jezero Lake Powell (647 km2). V roce 1935 byla dokončena přehrada Hoover Dam u Las Vegas, která vytvořila jezero Lake Mead.

Desert View

Desert View je nejvýchodnějším vyhlídkovým bodem na kaňon. Je zde prodejna, toalety  a kamenná vyhlídková věž, vysoká 21 metrů, která je kopií věží, jaké stavěli indiáni Anasazi. Pochází z roku 1932, navrhla ji architektka Colterová ze společnosti Fred Harvey Company. Tato firma začala poskytovat v parku první služby návštěvníkům, stavět hotely a účelové budovy sloužící cestovnímu ruchu.

Fauna a flóra národního parku

Rozdíly v nadmořské výšce a životním prostředí podporují velkou různorodost životních forem. Nalezneme zde rostlinné i živočišné druhy, které odpovídají jak horským, tak pouštním podmínkám.

Zdejší porost tvoří borovice a jalovce, a to jak v normálně vzrostlé, tak zakrslé formě, plané keřové růže, dub, mnoho druhů kvetoucích rostlin (divoké astry, fialky, slunečnice, yukka adt.), agave, bodláky, opuncie.

Ze zvěře zde nejčastěji ve skalních stěnách narazíte na ovce tlustorohé, jeleny, sviště, veverky, kojoty. V pouštních podmínkách na dně kaňonu určitě potkáte ještěrky a chřestýše. Nad kaňonem se vznáší mnoho druhů ptáků (jestřáb rudoocasý, sokol, orel zlatý, havrani, řada malých zpěvných ptáků, kolibřík. V chladné vodě Colorada samozřejmě žijí ryby (např. duhový pstruh).