Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Historie železnice USA

Při svém cestování po USA potkáte několik železničních tratí. V okolí velkých měst potkáte především vagóny osobních vlaků. Při cestách pouští a mezi jednotlivými národními parky potkáte železniční tratě poskytující dopravní cestu pro dlouhé soupravy vezoucí kontejnery.

Historie železnice v USA

V první polovině 19. století začali Američané budovat železnici nejprve na východním pobřeží. První z těchto tratí byla trasa Baltimore - Ohio. Trať spojovala tehdejší Baltimore, Maryland  a hlavní město Washington DC. Postupně se budovaly tratě na jihu.

Opravdovou revolucí ve vývoji železnice bylo vybudování první transkontinentální železnice ve Spojených státech na konci 60. let 19. století. Ta propojovala východní se západním pobřežím. Na tuto trať byla postupně napojena celostátní dopravní síť, která způsobila opravdový převrat v ekonomice západního pobřeží a vůbec celých Spojených států. Již od počátku bylo budování železnic spjato prakticky výhradně se soukromými investory.

Automobilový rozvoj

Ve 30. letech 20. století začal ve Spojených státech obrovský boom automobilového průmyslu. Ten totálně narušil další vývoj železniční dopravy. Automobily začaly konkurovat železniční dopravě zejména v osobní přepravě.  V 50. a 60. letech vláda Spojených států začala budovat velice rozsáhlou dálniční síť. Železniční doprava v přepravě osob mezi oběma pobřežími tak úplně vymizela. Dnes funguje pouze jako příměstská doprava v okolí velkých měst nebo jako turistická atrakce mezi zajímavými místy. Železniční doprava dnes funguje mezi jednotlivými státy federace pouze jako doprava nákladní.

Železnice USA dnes

Pro osobní dopravu byla v roce 1971 založena Národní společnost železničních cestujících AMTRAK. Síť tvoří asi 35 000 km tratí a propojuje 46 států v USA. Společnost provozuje osobní dopravu za účasti dotací státu. 

V nákladní železniční dopravě jsou v současnosti dopravci zároveň vlastníci a provozovatelé železniční infrastruktury. Celková délka železniční sítě je nyní cca 228 000 km, základem je síť tzv. „Class I“  železnic, které zahrnují síť hlavních železničních tratí, doplněných množstvím lokálních tratí, vleček apod. Potkáte na nich soupravy společností Union Pacific, Southern Pacific, Burlington Northern, Santa Fe, Burlington Northern , Conrail, Northern Pacific Railway, Chicago, Burlington and Quincy Railroad a Spokane a Portland and Seattle Railway. Nákladní železniční doprava v USA je v současnosti velice produktivníma prosperujícím druhem dopravy.