Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Svátky v USA

Každý den svátkem

Obyvatelé této země totiž slaví svátky federální, státní svátky a svátky s lokální platností. Stejně jako ve Velké Británii, připadne-li datum na den v týdnu, je volný den stanoven na pondělí nebo pátek, takže vznikne prodloužený volný víkend. V USA se za jeden kalendářní rok zaznamenáváme celkem deset tzv. Federal Holidays (někdy označovanými také jako statutory holidays), které se slaví ve všech státech a pravděpodobně se dotknou cestovatelů po USA.

Den díkuvzdání - nejznámnější svátek USA

Možná nejznámějším a pro Američany určitě jedním z nejdůležitějších svátků je Den díkůvzdání (Thanksgiving Day). Svátek je dnem, kdy se oslavuje hojná úroda, kterou tehdy společně vypěstovali původní obyvatelé a noví přistěhovalci. Historické pozadí tohoto svátku sahá až do 17. století, kdy skupina kolonistů ve Virginii, chtěla oslavit úspěšný rok, který na americkém kontinentě právě strávila. K oslavě použili pokrm, který byl snadno dosažitelný, divokou krůtu a směs lesních plodin. Tato tradice se dodržuje dodnes. Prezident Lincoln vyhlásil pro všechny státy a Američany Thanksgiving Day národním svátkem. Dnes je Den díkuvzdání dnem, kdy se Američané scházejí v rodinném kruhu, aby poděkovali Bohu za milost, kterou jim dal v uplynulém roce. Svátek se v USA slaví vždy čtvrtý listopadový čtvrtek.

Den nezávislosti

Dalším, neméně důležitým svátkem Američanů je Den nezávislosti. Den připomíná datum, kdy Spojené státy vyhlásily 4. července 1776 nezávislost na Spojeném království Velké Británie. Američané ten den slaví ohňostroji, pikniky a zábavnými hrami.

Další svátky:

• New Year's Day (Nový rok), 1. leden
• Martin Luther King, Jr.'s Birthday (Narození Martina Luthera Kinga), třetí pondělí v lednu
• Washington's Birthday (Narození Washingtona) – v únoru
• Inauguration Day (Den uvedení do úřadu), 4. březen, každé čtyři roky
• Flag Day (Den Americké vlajky), 14. červen
• Labor Day (Svátek práce), první pondělí v září
• Columbus Day (Kolumbův den), druhé pondělí v říjnu
• Election Day (Volební den), nejbližší úterý  2. listopadu
• Veterans Day (Den veteránů), 11. listopad
• Christmas Day (Boží hod vánoční), 25. prosince

Další, méně významné svátky:

• Valentine's Day (Den zamilovaných), 14. února
• Washington's Birthday (Narození Washingtona), 22. únor
• St.Patrick's Day (Den svatého Patrika), 17. březen
• Easter (Velikonoce), 1. neděle po prvním jarním úplňku
• Mothers' Day (Den matek), druhá neděle v květnu
• Fathers' Day (Den otců), třetí neděle v červnu
• Parents' Day (Den rodičů), čtvrtá neděle v červenci
• Columbus Day (Kolumbův den) (tradiční), 12. říjen
• United Nations Day (Den Spojených národů), 24. říjen
• Halloween, 31. říjen