Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Navahové

Navahové (anglicky a španělsky Navajo, vlastním jménem Diné) je název indiánského kmene žijícího v jihozápadní části USA na severovýchodě Arizony a zasahuje i do států Utah, Colorado a Nové Mexiko. Se zhruba 300 tisíci příslušníky jsou nejpočetnější etnickou skupinou mezi původními obyvateli Spojených států. Většina (asi 170 000) jich žije ve vlastní rezervaci nazvané Navajo Nation, zřízené roku 1868, o rozloze 64 000 kilometrů čtverečních s hlavním městem Window Rock. V poslední době se ale mnoho lidí v ekonomicky aktivním věku z rezervace stěhuje pryč, často navždy.

Navahové mají vlastní samosprávné orgány s autoritou na celém území.

Trocha historie

Díky dovednosti obdělávat půdu dostali Navahové své jméno, pod kterým je známe i my. Navaho, v jazyce Tewa znamená "obdělaná země". Tuto dovednost se naučili od původních usedlíků, žijících v pueblech, označovaných dnes jménem Anasazi ("dávní lidé" nebo také "dávní nepřátelé").

Těžké období nastalo pro Navahy po příchodu Evropanů. S těmi se poprvé setkali v 17. a 18. století, kdy na americký jihozápad dorazili první misionáři a marně se pokoušeli přivést Indiány k víře. Za misionáři přišli osadníci a začali se usazovat na indiánské půdě. Neustálé boje proti kolonizaci vedly nakonec k vyslání trestné výpravy, která vybila indiánské ovce i jejich chovatele, a k deportaci přeživších na východ k Rio Pecos. Nakonec však bylo zbylým Navahům dovoleno vrátit se do své vlasti, ve které zůstali až do dnešní doby.

Navahové se proslavili zejména za 2. světové války, kdy americká armáda používala jejich řeč ke sdělování tajných informací. Vojenské penze spolu s nerostným bohatstvím země Navahů vedly k hospodářskému rozvoji a také k populační explozi, která je mezi severoamerickými Indiány unikátní: během 20. století se počet příslušníků kmene zvedl z 20 000 na čtvrt milionu a dále roste.
 

Vysoká míra nezaměstnanosti, kriminality a alkoholismu, předčasná úmrtí způsobená špatnou životosprávou i kontaminací životního prostředí, jsou typickými problémy současných původních Američanů.